Beste bezoeker. Op zondag is onze winkel en webshop gesloten. Vanuit onze christelijke overtuiging beschouwen wij de zondag als een rustdag waarop wij geen commerciële activiteiten doen. Om die reden is het op zondag niet mogelijk een bestelling te plaatsen. Graag zien wij u op een andere dag van de week terug.

Mast, De weg die tot het leven leidt.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 14,90

Sare van der Mast: De weg die tot het leven leidt

Geestelijke overdenkingen

Bijna vier eeuwen later kijken we een jong overleden, godvrezende vrouw in haar hart.

Sara van der Mast heeft in dagboekaantekeningen, brieven en geestelijke overdenkingen veel vastgelegd over haar persoonlijk geestelijk leven. Haar man, de bekende predikant Franciscus Ridderus, heeft in 1657 de nagelaten geschriften van zijn jong overleden vrouw aan haar nagedachtenis uitgegeven.
Uit haar ontboezemingen blijkt dat het de jonge Sara steeds ging om de weg die tot het ware leven leidt. Ze klaagde over de verhinderingen op die weg vanwege haar zondige hart, maar is ook verheugd als ze ervaart dat ze door Gods genade op die weg mag vorderen. Daarbij legt ze sterke naruk op een heilig leven, dicht bij de Heere, op weg naar haar Bruidegom, de Heere Jezus.

Sara van der Mast (1620-1649) was afkomstig uit Delft. Op 3 februari trouwde zij met Franciscus Ridderus, predikant te Den Briel. Na een huwelijk van slechts acht maanden is zij overleden.

De weg die tot het leven leidt is hertaald door de heer C. Bregman.

238