Beste bezoeker. Op zondag is onze winkel en webshop gesloten. Vanuit onze christelijke overtuiging beschouwen wij de zondag als een rustdag waarop wij geen commerciële activiteiten doen. Om die reden is het op zondag niet mogelijk een bestelling te plaatsen. Graag zien wij u op een andere dag van de week terug.

Geuze, Welgelukzalig.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 15,90

Ds. A. Geuze: Welgelukzalig

10 preken

Door alle tijden heen zullen de woorden van Christus in de Bergrede hun kracht behouden. Iedere zin is zo veelzeggend! Christus wendt Zich af van de groten van de wereld en ontfermt zich over hen die door deze wereld verstoten worden. Hij spreekt allen zalig die door genade Zijn woord aannemen en geloven. Tegelijkertijd was juist ook Zijn prediking en tweesnijdend zwaard. Zo lezen wij in dezelfde Bergrede het 'Wee u' als men deze vruchten niet bezit. In deze separerende prediking schittert het eenzijdige genadewerk van God en wordt men liefdevol heengewezen naar de Zaligmaker der wereld. 

Ds. A. Geuze (1953) is predikant van de Gereformeerde Gemeente in Nederland Gerbrandyweg te Gouda.

  1. De Naam Jezus: Matthéüs 1 vers 25b
  2. Zelfs in de winter: Johannes 10 vers 22b-23
  3. Een wonderlijke tegenstelling: Matthéüs 5 vers 3
  4. Christus' troostrijk woord aan treurende zielen: Matthéüs 5 vers 4
  5. Leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart: Matthéüs 5 vers 5
  6. Ik ben het Brood des levens: Matthéüs 5 vers 6
  7. Barmhartigheid voor de onbarmhartigen: Matthéüs 5 vers 7
  8. Rein van hart: Matthéüs 5 vers 8
  9. Jezus Christus, Hij is onze Vrede: Matthéüs 5 vers 9
  10. De vervolging van Gods kinderen: Matthéüs 5 vers 10
238