Pannekoek, De witte keursteen.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 24,90

Ds. J. Pannekoek: De witte keursteen

Bijbels dagboek

Uit de nagelaten geschriften van ds. J. Pannekoek (1916-1971) is een dagboek samengesteld. Zo is er voor elke dag een moment van overdenking.
Op een gunnende maar ook indringende wijze wordt de noodzaak van bekering en de praktijk van de godzaligheid aan het hart gelegd. Ds. Pannekoek schrijft: 'Het volk dat in Sion wordt wedergeboren tot een levende hoop, heeft Christus tot een Fontein. Het is groot wanneer u een oog krijgt op het Lam Gods Dat geslacht is vóór de grondlegging van de wereld. Om met Paulus te mogen zeggen: 'Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.' Maar het is nóg groter om uit kracht van Zijn rechtvaardiging en opstanding de vrijspraak te mogen ontvangen. Zo iemand krijgt de witte keursteen met de nieuwe naam, die niemand kent dan die hem ontvangt.'

Samengesteld door Mw. G. de Rooij

238