WONDERLIJKE SPIJZE

WONDERLIJKE SPIJZE

Dit product is niet op voorraad

Houd mij op de hoogte
Ds. F. Mallan: Wonderlijke spijze, tien predikaties
Het gesproken Woord
 
Deze preken van ds. F. Mallan getuigen ervan hoe wonderlijk de Heere in dit leven van hemelse en aardse spijze wil voorzien. In preken over onder meer het leven van Elía, de Kananése vrouw en de discipelen blijkt hoe voor die wonderlijke spijze steeds plaats gemaakt wordt, door de mens het laatste dat hij nog bezit te ontnemen. Dat geldt voor de aardse spijze, maar nog meer voor de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Zo wordt bij de mens plaats gemaakt voor Hem, Die erop gewezen heeft wat Zijn spijze was: de wil te doen van Degene Die Hem gezonden heeft, en Zijn werk te volbrengen.
 
Zo wordt in deze preken, waaronder een biddagpreek, een dankdagpreek en een avondmaalspreek, steeds weer gewezen op Christus als enige rustgrond.
  1. Gods trouwe zorg over Elia bij de beek Krith - Predikatie n.a.v. 1 Koningen 17 : 2 - 4
  2. De ontsluiting van de voorraadschuren des hemels bij de weduwe te Zarfath - Predikatie n.a.v. 1 Koningen 17 : 14
  3. Het oordeel van de grote droogte weggenomen van Israël - Biddagpredikatie n.a.v. 1 Koningen 18 : 43 - 46
  4. Een tafel toegericht voor een moedeloze Elia in de woestijn - Predikatie n.a.v. 1 Koningen 19 : 5 - 8
  5. Een dankoffer in de tijd van honger - Dankdagpredikatie n.a.v. 2 Koningen 4 : 42 - 44
  6. Een ellendige door Jezus geholpen - Predikatie n.a.v. Mattheus 15 : 25 - 28
  7. Een plaats der rust de vermoeide discipelen toegeschikt - Heilig Avondmaalspredikatie n.a.v. Markus 6 : 31a
  8. Christus gewagend van Zijn voor Zijn discipelen nog zo verborgen spijze - Predikatie n.a.v. Johannes 4 : 34
  9. De onvergankelijke spijze - Predikatie n.a.v. Johannes 6 : 27
  10. Een heidense Cornelius met het licht van Gods Geest bestraald - Predikatie n.a.v. Handelingen 10 : 9 - 13
Lees verder
Productcode: 9789079879076
Aantal blz.: 190
Gewicht: 400
Dit product is niet op voorraad
Houd mij op de hoogte