Driessen, Zending van Gods heil.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 16,90

Ds. J. Driessen: Zending van Gods heil

52 meditaties

Dti boek bevat 52 meditaties van wijlen ds. J. Driessen. Bij het samenstellen van de bundel is rekening gehouden met het kerkelijk jaar. Ook zijn meerdere meditaties opgenomen die betrekking hebben op het zendingswerk. De titel van het boek is afgeleid van Handelingen 28 vers 28: 'Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen horen.' De meditaties dienen voor persoonlijk gebruik, maar kunnen ook worden ingezet bij activiteiten in de gemeente.

Over de autuer
Ds. J. Driessen (1939-2021) diende de Gereformeerde Gemeenten van 1973-2009. In 1985 werd hij als zendingspredikant uitgezonden naar Bophuthatswana (Zuid-Afrika). Nadat hij in 1992 terugkeerde naar Nederland werd hij zendingsdeputaat. In 2009 ging hij met emeritaat.

238