Ham,%20Zorgen%20met%20zin

Klik op de afbeelding voor een vergroting

50% korting
€ 9,99

€ 5,00

Gerrie Ham: Zorgen met zin

Hoe mantelzorg je raakt

Zorgen voor een ander raakt je. Mantelzorg kan een zingevende ervaring zijn, maar soms is het moeilijk om een diepere betekenis te zien in iemands ziekte- en stervensproces en is het lastig om de zorg vol te blijven houden.

Zorgen met zin biedt mantelzorgers ondersteuning bij hun eigen zingevingsvragen en die van de zorgvrager. Wat doet mantelzorg met het beeld dat je hebt van God, je medemens en jezelf? Hoe ziet de werkelijkheid eruit van lichamelijk, psychisch en chronische zieken, van mensen met een verstandelijke beperking of met dementie? Hoe ga je als mantelzorger om met je eigen gevoelens van zinloosheid, tekortschieten of eenzaamheid en waar liggen je grenzen?

Dit praktische en toegankelijke boek - een vervolg op de positief ontvangen Zorgen voor anderen. Hoe mantelzorgers in balans blijven - geeft inzicht in kansen en valkuilen en reikt veel adviezen aan voor mantelzorgers en zorgvragers. Het is ook geschikt voor kerkelijk werkers, pastores en hulpverleners.

Drs. Gerrie Ham-Willemsen (samenstelling) is orthopedagoog, coach en cognitief gedragstherapeut en houdt lezingen voor mantelzorgers.

Verder werkten aan deze uitgave mee: Rita Buijs, Judith Gerkema, Wout Huizing, Petra Jacobse, Lenie de Jong, Ido van der Krieke, Arie Jan de Lely, Andres Peters, Jan Jaap Pols, Rita Renema en Marianne Sollie.
 

238