1600 - 1700

1600 - 1700

1 - 25 van 25 resultaten
Bierman, De prophetie van Zacharias DD0016 (1)
2e hands
De Prophetie van Zacharias
Bierman, Johannes
€ 150,00
Brakel, De trappen des geestelyken levens DD0003 (1)
2e hands
Brakel, Het geestelyke leven DD0002 (1)
2e hands
Het Geestelyke Leven
Brakel, Th. à
€ 50,00
Cunaeus, De republyk der Hebreeen DD0005 (1)
2e hands
Love, Theologica Practica DD0035 (1)
2e hands
Theologica Practica
Love, Christophorus
€ 45,00
Love, Theologica Practica DD0036 (1)
2e hands
Outrein, schets der waarheden 1696
2e hands
Een korte schets der godlyke waarheden
Outrein, Johannes d'
€ 115,00
Sceperus, Jacobus, Pilati Bloed-Bad.jpg
2e hands
Pilati Bloet-bad
Sceperus, Jacobus
€ 45,00
Yvon, Het christelijk huwelijk.jpg
2e hands
Het Christelyk Huwelick
Yvon, Petrus
€ 55,00
Acta,%20synode%201620%20(1)
2e hands
Acta Synodi
Acta Synodi
Binning%20hugo,%20ettelyke%20gronden%201685%20(1)
2e hands
Ettelyke gronden
Binning, Mr. Hugo
Calvijn,%20Harmonia%201625%20(1)
2e hands
Hellenbroek,%20Hooglied%201658%20(2)
2e hands
Witz,%20Twist%20des%20heeren%201671%20(12)
2e hands
Twist des Heeren
Hermanus Witz
Outrein, De gelykenissen DD0038 (1)
2e hands
Teellinck,%20de%20vruchtbaarmakende%20wynstock
2e hands
Voetius,%203%20tractaten%20(1)
2e hands
Waeyen, Ernstige betuiging.jpg
2e hands
Ernstige betuiginge der gereformeerde ke
Wayen, J. v.d. en Witzius, H.