Als een veldhoen op de bergen (4 delen)

€ 56,00

Als een veldhoen op de bergen (4 delen)

€ 56,00
Actuele voorraad: 1

Als een veldhoen op de bergen

40 preken over het leven van David in vier delen
Met daaraan toegevoegd een Oudejaarsavondpredikatie en een Nieuwjaarspredikatie.

Ds. G. van de Breevaart was in leven predikant te Hendrik Ido Ambacht.

Eerste bundel (189 blz.)

 1. David gezalfd - 1 Samuël 16 : 13
 2. David de beminde - 1 Samuël 16 : 21 - 23
 3. David in de strijd - 1 Samuël 17 : 49 en 50
 4. David en Jonathan - 1 Samuël 18 1 - 4
 5. Bloedbruiloft - 1 Samuël 18 : 27
 6. Davids pleiter aan het hof des konings - 1 Samuël 19 : 6 en 7
 7. Davids vlucht tot Samuël - 1 Samuël 19 : 12
 8. Verbondsonderhandelingen tussen David en Jonathan - 1 Samuël 20 : 42
 9. Davids vlucht voor Saul - 1 Samuël 21 : 10
 10. Der nooddruftigen toevlucht - 1 Samuël 22 : 2

  Tweede bundel (141 blz.)
 11. Davids zwerftocht
 12. In Gods hand - 1 Samuël 23 : 14
 13. Mij komt de wrake toe - 1 Samuël 24 : 13
 14. Op Gods tijd - 1 Samuël 25 : 32
 15. Nog in het heden der genade - 1 Samuël 26 : 24
 16. Een heilzame wanhoop - 1 Samuël 27 : 1
 17. In nood en kruis gesterkt - 1 Samuël 30 : 6
 18. Tot een recht in Israël - 1 Samuël 30 : 20 en 25
 19. Een Godsgericht - 2 Samuël 1 : 12
 20. ,,Gedenk aan 't Woord!'' - 2 Samuël 2 : 4 en 5

  Derde bundel (168 blz.)
 21. De stad Zions - 2 Samuël 5 : 9 en 10
 22. ,,om der ark Gods wil...'' - 2 Samuël 6 : 12
 23. Het huis van Uw knecht - 2 Samuël 7 : 17 en 18
 24. Aan des Konings tafel - 2 Samuël 9 : 8
 25. Davids zonde en Gods trouw - 2 Samuël 11
 26. Gij zijt die man - 2 Samuël 12
 27. Bloedschande in Davids huis - 2 Samuël : 21 en 39
 28. David en Absalom verzoend - 2 Samuël 14 : 33
 29. Absalom in opstand - 2 Samuël 15 : 26
 30. De Overwinnaar van de strijd - 2 Samuël 18
 31. Het boek des levens (Oudejaarsavondpredikatie) Openbaring 20 : 12
 32. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Nieuwjaarspredikatie) - 2 Petrus 3 : 13

  Vierde bundel (150 blz.)
 33. Een veilige thuiskomst - 2 Samuël 19 : 15 - 40
 34. Den lande verbeden - 2 Samuël 21 : 14
 35. Een eeuwig Verbond - 2 Samuël 23 : 5
 36. Bethlehems bornput - 2 Samuël 23 : 15, 16 en 17
 37. Brandofferen voor de schuld - 2 Samuël 24 : 25
 38. Salomo - 1 Koningen 1
 39. Mijn God zal met u zijn - 1 Kronieken 28 : 20
 40. De dank - 1 Kronieken 29 : 14
 41. Davids testament - Psalm 72
 42. Genade na schuld - 2 Samuël 15 : 14 - 37
  Slotwoord
Lees verder
Uitgever: J.P. van den Tol, Dordrecht
Productcode: BKTHEO00451
Staat: 2de hands - goede staat
Gewicht: 4000
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1