Avonden met Teellinck

€ 6,50

Avonden met Teellinck

€ 6,50
Actuele voorraad: 7

M. Golverdingen v.d.m.: Avonden met Teellink

Actuele thema's uit zijn werk

Willem Teellinck (1579-1629) staat bekend als de váder van de Nadere Reformatie. Voortdurend toetste hj de ontwikkelingen van zijn tijd aan de Schrift en riep hij in woord en geschrift op tot de 'de gewenste reformatie' van het persoonlijke leven en alle levensverbanden. Toch is er met name over zijn gedachtenwereld niet veel geschreven. In deze leemte wordt voorzien door deze studie. De schrijver plaatst daarin de thema's van een populair volksboek van Teellinck tegen de achtergrond van zijn omvangrijke werk en zijn tijd.
Na een levensbeschrijving van deze oudvader volgt een bespreking van onder meer de geestelijke zogrgeloosheid, de bekering, de betekenis van de doop, belijdenis en avondmaal, het huwelijk, de menselijke verantwoordelijkheid, de gezinsopvoeding, de christelijke matigheid en samenhang van geloof en leven.
De vragen naar de verhouding tussen Calvijn en Teellinck en de ontwikkeling van de belijdenis- en avondmaalspraktijk in Nederland krijgen daarnaast nadrukkelijk aandacht. De schrijver trekt telkens in een afzonderlijke paragraaf de lijnen door naar onze tijd. Daarmede is zijn boek tegelijkertijd een krachtig pleidooi voor vooruitgaande reformatie vandaag.
Door de heldere stijl is deze studie, die vele nieuwe gegevens biedt, gemakkelijk toegankelijk voor elk bealngstellend gemeentelid. De citaten van Teellinck zijn met zorg in hedendaags Nederlands weergegeven. Tegelijkertijd wijzen noten de lezer met een uitgesproken kerkhistorische interesse de weg naar bronnen, details en literatuur. Tal van illustraties verlevendigen het beeld van Teellinck en de samenleving van de vroege zeventiende eeuw.

Lees verder
Uitgever: Den Hertog B.V.-Houten
Productcode: BKTHEO01268
Aantal blz.: 328
Staat: 2de hands - goede staat
Gewicht: 820
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 7