Eben Haëzer

€ 19,95

Eben Haëzer

€ 19,95
Actuele voorraad: 1

Ds. Joh. van der Poel: Eben Haëzer

Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen.

Ds. Joh. van der Poel (1909-1981) was een bekend predikant in het kerkverband van de Oud Gereformeerde Gemeenten en daarbuiten. Ter gelegenheid van zijn veertigjarige ambtsbediening heeft hij 'omwille van het nageslacht' enige episoden uit zijn leven te boek gesteld. Zo vertelt hij over de weg die God met hem gegaan is en hoe hij tot de bediening van het predikambt gekomen is. Hierin speelde de Christelijk Gereformeerde predikant ds. Van Ree een belangrijke rol. Ook lezen we van ontmoetingen met predikanten als dominee W. Blaak, dominee G.H. Kersten, Dominee B. Toes, dominee W.C. Lamain en de ouderlingoefenaar L. Potappel.

Deze uitgave is aangevuld met de afscheidspredikatie te Giessendam, de intredepredikatie te Ede en de predikatie met de toespraken, gehouden tijdens de herdenkingsdienst van het veertigjarig jubileum van ds. Van der Poel.

Met veel foto's.

Lees verder
Uitgever: De Groot Goudriaan, Kampen
Productcode: BKTHEO02909
Aantal blz.: 208
Staat: 2de hands - goede staat
Gewicht: 520
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1