Jehovah verheerlijkt door de erkenning

Jehovah verheerlijkt door de erkenning

Artikel tijdelijk niet op voorraad, laat mij weten als het er weer is.

Ik schrijf mij hier in voor dit artikel
Christiaan Salomon Duijtsch: Jehovah verheerlijkt door de erkenning van de ware Messias Jezus Christus

Christiaan Salomon Duijtsch (1743-1795), een tot het Christendom bekeerde Jood, werd na een studie aan de Joodse academie te Praag rabbijn in Neuchatel, tegenwoordig Tsjecho-Slowakije. Hier kwam hij na zware strijd tot het geloof in Jezus Christus. Vanwege deze bekering werd hij door de Joodse Raad gedrongen zijn vrouw een scheidbrief te geven en moest hij ook zijn driejarig dochtertje afstaan. Na een nachtelijke vlucht en vele ontberingen en omzwervingen door Europa kwam Duijtsch uiteindelijk in Amsterdam terecht waar ds. E.P.G. van Essen bereid was hem nader te onderwijzen in de Christelijke leer. Toen sprak de dominee met hem af dat hij de "de belijdenis van zijn geloof" op papier zou stellen. Dat is het boek Jehovah verheerlijkt geworden.
Duijtsch is later theologie gaan studeren aan de Utrechtse Academie en was van 1777 tot aan zijn dood predikant te Mijdrecht. Hij is zeer bekend geworden door zijn autobiografie De wonderlijke leiding Gods omtrent een blinde leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende, die vele herdrukken beleefde.
 
In Jehovah verheerlijkt heeft Duijtsch als uitgangspunt genomen de vraag van de gevangenbewaarder aan Paulus en Silas: "Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde" (Hand.  16:30). Hierna heeft hij zijn boek opgebouwd met behulp van verschillende passages uit dit Bijbelgedeelte.
Van deze in eenvoudige bewoordingen gestelde geloofsbelijdenis gaat een krachtig getuigenis uit, dat ook nu nog velen kan sterken en verrijken.
Lees verder
Uitgever: De Groot Goudriaan, Kampen
Productcode: BKTHEO00929
Aantal blz.: 149
Staat: 2de hands - goede staat
Gewicht: 340
Artikel tijdelijk niet op voorraad, laat mij weten als het er weer is.
Ik schrijf mij hier in voor dit artikel