Johannes Bogerman

Johannes Bogerman

Dit product is niet op voorraad

Vul hier uw emailadres in en ontvang een bericht als het artikel weer leverbaar is.

Houd mij op de hoogte

Dr. G.P. van Itterzon: Johannes Bogerman

Klassieken van het Gereformeerd Protestantisme

Onder degenen, die in de kerkgeschiedenis van Nederland een voorname plaats innemen, moet de Friese predikant Johannes Bogerman worden genoemd.
Zelfs in diverse schoolboeken komen naast portretten van Gomarus, Arminius, Maurits, Van Oldebarnevelt, en Hugo de Groot ook afbeeldingen van de nationale synode van Dordrecht en haar voorzitter Bogerman voor.
In de strijd tussen Remonstranten en Contra-Remonstranten speelde hij als voorzitter der synode letterlijk en figuurlijk een leidende rol. Hierbij is overbelicht, dat hij de Remonstranten, op zijn zachtst gezegd, met verheffing van stem uit de synodevergadering heeft weggezonden, of, naar men vaker zegt, heeft weggejaagd. Bij de overaccentuering van dit gebeuren blijft zijn overige werk doorgaans al te zeer in de schaduw.
Daarom heeft het zin te overwegen, of van deze veelomstreden synodepraeses een levensbeeld te geven is, dat zo objectief mogelijk de historische werkelijkheid benadert. Hierbij moet naar de getuigenissen van vriend en vijand worden geluisterd, al ligt de waarheid, bij alle lof en blaam, dan soms wel diep verscholen. In sommige gevallen spreken de verklaringen elkaar zo hevig tegen, dat het vrijwel ondoenlijk is een juiste indruk te krijgen van de man, die zowel door zijn tijdgenoten als door het nageslacht zo werd bewonderd èn gesmaad, èn geprezen, èn verguisd.
Een zuiver oordeel is dáárom zo moeilijk te vellen, omdat onze stellingname ten aanzien van de opzet en de besluiten van de synode van Dordrecht, hetzij gunstig hetzij afkeurend, ook onze visie op Bogerman en zijn arbeid sterk bepaalt. Hoe dan ook, deze stoere Fries heeft ongetwijfeld in zijn dagen op de loop der dingen een belangrijke invloed geoefend, kerkelijk, nationaal en, in dienst van Prins Maurits, tot op zekere hoogte enigermate internationaal.

Lees verder
Uitgever: Ton Bolland, Amsterdam
Productcode: BKTHEO01815
Aantal blz.: 141
Staat: 2de hands - goede staat
Gewicht: 220
Dit product is niet op voorraad

Vul hier uw emailadres in en ontvang een bericht als het artikel weer leverbaar is.

Houd mij op de hoogte