visser-vogelaar,%20de%20bedelaar%20stierf

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 6,50

W. Visser en L. Vogelaar: De bedelaar stierf.
 
Leven en sterven van Rens Vogelaar (1968-1980).
 
Rens Vogelaar was 11 jaar toen hij door de Heere uit het midden van zijn familie, gemeente en schoolklas werd weggenomen.
In dit boekje wordt verteld over zijn leven, ziekte en sterfbed.
De Heere heeft het lichaamslijden geheiligd aan zijn ziel. Na een zware strijd volgde bij het naderen van de dood volkomen uitkomst. Toen was de vrucht rijp om ingezameld te worden. Het liet diepe indruk achter bij degenen die het van nabij meemaakten.
 
Rens Vogeleaar was een zoon van A.D. Vogelaar en behoorde als dooplid tot de Gereformeerde Gemeente van Dordrecht.
Dit boekje bevat ook herinneringen van Rens' predikant, ds. C. Harinck, en zijn onderwijzer, W. Visser. Daarnaast  zijn fragmenten uit preken van Rens' grootvader, ds. L. Vogelaar, opgenomen.
Ds. C. Vogelaar uit Amerika schreef een Woord vooraf.
243