Komt herwaarts tot Mij (Dagboek)

€ 6,50

Komt herwaarts tot Mij (Dagboek)

€ 6,50
Actuele voorraad: 3

G.P.P Burggraaf: Komt herwaarts tot Mij

Bijbels dagboek

Dit Bijbels dagboek onderscheidt zich van andere dagboeken, vanwege het feit dat bij de uitleg van de dagteksten het onderscheid tussen Mozes en Christus centraal staat. De meeste dagboeken hebben een overwegend pastorale lading, die in dit dagboek ook niet ontbreekt, maar voor een gezonde bekering en voor een gezond geloofsleven is nodig dat Gods volk in de totaal onderscheiden bediening van Wet en Evangelie gebakerd wordt. De schrijver begint dit dagboek op een eenvoudige, pastorale wijze, de weg der zaligheid uit te leggen, om in het vervolg ervan steeds dieper op de betekenis van de tekstgedeelten in te gaan. In dit dagboek worden - onder andere - de zaligsprekingen behandeld en de eerste helft van het Hooglied van Salomo. De vervolgbehandeling van bepaalde teksten heeft een bijkomend voordeel dat dit Bijbels dagboek niet aleen per dagd, maar ook aaneengesloten gelezen kan worden. Verscheidene vervolgstukken zijn ontleend aan recente briefwisselingen die in de vorm van een samenspraak in dit dagboek worden weergegeven, met de uitdrukkelijke wens van de schrijver dat zijn lezer hun geestelijk voordeel ermee zouden doen.

Lees verder
Uitgever: De Rokende Vlaswiek, Stolw
Productcode: BKTHEO00608
Aantal blz.: 377
Staat: 2de hands - goede staat
Gewicht: 4000
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 3