Kort Begrip

Kort Begrip

Artikel tijdelijk niet op voorraad, laat mij weten als het er weer is.

Ik schrijf mij hier in voor dit artikel
Ds. G.H. Kersten: Korte lessen over Kort Begrip

De lust en ijver, waarmede velen uwer het onderwijs in de aloude, beproefde leer der waarheid volgen, heeft mij meermalen doen zinnen op middelen, die u kunnen dienen om het besprokene op de catechisatie te overdenken en in het geheugen te prenten. De klacht, dat op de catechisatiën gemaakte aanteekeningen van velen in de jongste verwoestingen, door den oorlog aangericht, zijn verloren gaan, deed het besluit rijpen om u een korte schets aan te bieden van de behandelde zaken. Het voorstel tot de uitgave van deze korte schets vond bij den kerkenraad volle instemming, ja deze besloot ze aan de catechisanten gratis te verstrekken.
 
Ik bied u hierbij dan de hoofdzaken van de lessen schriftelijk aan, in de hoop, dat gij allen met te grooter opgewektheid het onderwijs zult volgen en vooral op de lange winteravonden het met uw huisgenooten en in uw en in uw vriendenkring zult bespreken. In tijden van groot verval is het dubbel noodig in de zuivere leer gefundeerd te worden. De Heere bevestige u er in en bouwe uit u Zijne Kerk, u bij Zijn Woord bewarend. Hij heilige de waarheid aan uwe harten tot waarachtige bekeering en tot een opwassen in de kennis van den Heere Jezus Christus.
Zijt Gode bevolen,
 
Uw, uw heil zoekende leeraar,
Ds. G.H. Kersten
Lees verder
Uitgever: Gereformeerde Bijbelstichting
Productcode: BKTHEO01939
Aantal blz.: 63
Staat: Tweedehands
Gewicht: 300
Artikel tijdelijk niet op voorraad, laat mij weten als het er weer is.
Ik schrijf mij hier in voor dit artikel