De hoeve bij het Grijze Veen

€ 5,95

De hoeve bij het Grijze Veen

€ 5,95
Actuele voorraad: 2

Jac. Overeem: De hoeve bij het Grijze Veen

Dit verhaal verplaatst ons naar het dorp Voorthuizen in de jaren 1886 en daarna. Dr. Willem van den Bergh werd er in dat jaar als predikant beroepen in de Hervormde kerk, op conditie dat de gemeente bereid was het Synodale juk, wederrechtelijk op de kerk gelegd, door koning Willem I, af te werpen. Het wel en wee die deze pogingen vergezelden, worden via een ingepast boerenverhaal beschreven.
Martien, de boerin van de "Ganzenbeek", gaat met de doleantie mee als vurig volgelinge van de predikant, maar Gijsbert van Middendorp meent dat het reveil alleen dan zal slagen als de kerk in haar geheel zal wederkeren tot de ware dienst des Heeren.
Als onder de dienst van de van de eerste nieuwe Hervormde dominee (C.A. Lingbeek) een onwijze vrouw tot krachtdadige bekering komt, gaat de boerin zich weer bij de Hervormde Kerk voegen en keert de vrede en liefde in het boerengezin terug. Natuurlijk wordt in dit boek het boeiende landleven beschreven, zoals we dat van de schrijver gewend zijn.

Lees verder
Uitgever: De Banier
Productcode: BKROM000771
Aantal blz.: 178
Staat: 2de hands - goede staat
Gewicht: 404
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 2