bakker%20Het%20eeuwige%20woord%20dl%201

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 6,50

€ 4,50

Ds. F. Bakker: Het eeuwige woord
 
Deel 1 - 35 meditaties

  1) Waar zijt gij? (Advent) - Genesis 3 : 9
  2) Het voornaamste (Kerstfeest) - Lukas 2 : 14
  3) De vlucht naar Egypte (Na Kerstfeest) - Mattheüs 2 : 13
  4) Alhoewel... nochtans (Nieuwjaar) - Habakuk 3 : 17, 18
  5) De andere dag (Nieuwjaar) - Johannes 1 : 29
  6) Wij hebben een wet (Lijdensstof) - Johannes 19 : 7
  7) Golgotha (Lijdensstof) - Mattheüs 27 : 46
  8) Gedwongen (Lijdensstof) - Markus 15 : 21
  9) Opdat de Schrift vervuld worde (Lijdensstof) - Johannes 19 : 24
10) Verharding (Na Pasen) - Mattheüs 28 : 13 en 15b
11) De leugensteen (Na Pasen) - Mattheüs 28 : 12, 13
12) Wij hoopten (Na Pasen) - Lukas 24 : 21a
13) De komende Leidsman (Pinksteren) - Johannes 16 : 13a
14) Het Pinksterwonder - Handelingen 2 : 17m
15) Een blijde dankdag - 1 Samuël 6 : 13
16) Jacobs verwachting - Genesis 49 : 18
17) Mara - Exodus 15 : 23 - 25a
18) Onwil - Mattheüs 11 : 18, 19
19) Een onvergetelijke ure - Johannes 1 : 40b
20) Zou ik niet haten? - Psalm 139 : 21, 22
21) De ergste vergissing - 1 Samuël 15 : 32b
22) Worden als een kind - Mattheüs 18 : 1 - 3
23) De oorzaak - Handelingen 3 : 6
24) Wie zal ons scheiden? - Romeinen 8 : 35a
25) Ik ben eenzaam - Psalm 25 : 16b
26) Vreemdeling en metgezel - Psalm 119 : 19a en 63a
27) Geen God - Psalm 14 : 1
28) Ik ben de weg - Johannes 14 : 6m
29) Eenzaam bidden - Mattheüs 6 : 6
30) De Heere gedacht - Genesis 8 : 11
31) Zo God voor ons is... - Romeinen 8 : 31b
32) Als de bladeren vallen...- Jesaja 64 : 6m
33) Naar Gods huis - Hebreeën 10 : 25a
34) Drie gezellinnen - 1 Korinthe 13 : 13
35) De laatste vijand - 1 Korinthe 15 : 26
 

244