Breevaart,%20Als%20een%20veldhoen%20op%20de%20bergen

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Ds. G. van de Breevaart: Als een veldhoen op de bergen
 
40 preken over het leven van David in vier delen
Met daaraan toegevoegd een Oudejaarsavondpredikatie en een Nieuwjaarspredikatie.
 
Onveranderde herdruk naar de eerste uitgave uit 1972-'74.
 
Ds. G. van de Breevaart was in leven predikant te Hendrik Ido Ambacht.
 
  1. David gezalfd - 1 Samuël 16 : 13
  2. David de beminde - 1 Samuël 16 : 21 - 23
  3. David in de strijd - 1 Samuël 17 : 49 en 50
  4. David en Jonathan - 1 Samuël 18 1 - 4
  5. Bloedbruiloft - 1 Samuël 18 : 27
  6. Davids pleiter aan het hof des konings - 1 Samuël 19 : 6 en 7
  7. Davids vlucht tot Samuël - 1 Samuël 19 : 12
  8. Verbondsonderhandelingen tussen David en Jonathan - 1 Samuël 20 : 42
  9. Davids vlucht voor Saul - 1 Samuël 21 : 10
10. Der nooddruftigen toevlucht - 1 Samuël 22 : 2
11. Davids zwerftocht
12. In Gods hand - 1 Samuël 23 : 14
13. Mij komt de wrake toe - 1 Samuël 24 : 13
14. Op Gods tijd - 1 Samuël 25 : 32
15. Nog in het heden der genade - 1 Samuël 26 : 24
16. Een heilzame wanhoop - 1 Samuël 27 : 1
17. In nood en kruis gesterkt - 1 Samuël 30 : 6
18. Tot een recht in Israël - 1 Samuël 30 : 20 en 25
19. Een Godsgericht - 2 Samuël 1 : 12
20. ,,Gedenk aan 't Woord!'' - 2 Samuël 2 : 4 en 5
21. De stad Zions - 2 Samuël 5 : 9 en 10
22. ,,om der ark Gods wil...'' - 2 Samuël 6 : 12
23. Het huis van Uw knecht - 2 Samuël 7 : 17 en 18
24. Aan des Konings tafel - 2 Samuël 9 : 8
25. Davids zonde en Gods trouw - 2 Samuël 11
26. Gij zijt die man - 2 Samuël 12
27. Bloedschande in Davids huis - 2 Samuël : 21 en 39
28. David en Absalom verzoend - 2 Samuël 14 : 33
29. Absalom in opstand - 2 Samuël 15 : 26
30. De Overwinnaar van de strijd - 2 Samuël 18
31. Het boek des levens (Oudejaarsavondpredikatie) Openbaring 20 : 12
32. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Nieuwjaarspredikatie) - 2 Petrus 3 : 13
33. Een veilige thuiskomst - 2 Samuël 19 : 15 - 40
34. Den lande verbeden - 2 Samuël 21 : 14
35. Een eeuwig Verbond - 2 Samuël 23 : 5
36. Bethlehems bornput - 2 Samuël 23 : 15, 16 en 17
37. Brandofferen voor de schuld - 2 Samuël 24 : 25
38. Salomo - 1 Koningen 1
39. Mijn God zal met u zijn - 1 Kronieken 28 : 20
40. De dank - 1 Kronieken 29 : 14
41. Davids testament - Psalm 72
42. Genade na schuld - 2 Samuël 15 : 14 - 37
Slotwoord
 
244