Breevaart,%20Als%20een%20veldhoen%20op%20de%20bergen%20(2)

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Ds. G. van de Breevaart: Als een veldhoen op de bergen
 
42 preken over het leven van David
 
Ds. G. van de Breevaart (1902-1974) deed in 1942 intrede in de gemeente van Hendrik-Ido-Ambacht. Tot zijn overlijden was hij in deze gemeente herder en leraar.
 
Dit boek bevat 42 preken over het leven van David. De vele hoogte- en dieptepunten die David doormaakte, bevatten veel stof tot onderwijs. Eenvoudig en ernstig wordt in deze preken ingegaan op het veelbewogen leven van de man naar Gods hart.
 
  1. David gezalfd - 1 Samuël 16 : 13
  2. David de beminde - 1 Samuël 16 : 21 - 23
  3. David in de strijd - 1 Samuël 17 : 49 en 50
  4. David en Jonathan - 1 Samuël 18 1 - 4
  5. Bloedbruiloft - 1 Samuël 18 : 27
  6. Davids pleiter aan het hof des konings - 1 Samuël 19 : 6 en 7
  7. Davids vlucht tot Samuël - 1 Samuël 19 : 12
  8. Verbondsonderhandelingen tussen David en Jonathan - 1 Samuël 20 : 42
  9. Davids vlucht voor Saul - 1 Samuël 21 : 10
10. Der nooddruftigen toevlucht - 1 Samuël 22 : 2
11. Davids zwerftocht
12. In Gods hand - 1 Samuël 23 : 14
13. Mij komt de wrake toe - 1 Samuël 24 : 13
14. Op Gods tijd - 1 Samuël 25 : 32
15. Nog in het heden der genade - 1 Samuël 26 : 24
16. Een heilzame wanhoop - 1 Samuël 27 : 1
17. In nood en kruis gesterkt - 1 Samuël 30 : 6
18. Tot een recht in Israël - 1 Samuël 30 : 20 en 25
19. Een Godsgericht - 2 Samuël 1 : 12
20. ,,Gedenk aan 't Woord!'' - 2 Samuël 2 : 4 en 5
21. De stad Zions - 2 Samuël 5 : 9 en 10
22. ,,om der ark Gods wil...'' - 2 Samuël 6 : 12
23. Het huis van Uw knecht - 2 Samuël 7 : 17 en 18
24. Aan des Konings tafel - 2 Samuël 9 : 8
25. Davids zonde en Gods trouw - 2 Samuël 11
26. Gij zijt die man - 2 Samuël 12
27. Bloedschande in Davids huis - 2 Samuël : 21 en 39
28. David en Absalom verzoend - 2 Samuël 14 : 33
29. Absalom in opstand - 2 Samuël 15 : 26
30. De Overwinnaar van de strijd - 2 Samuël 18
31. Het boek des levens (Oudejaarsavondpredikatie) Openbaring 20 : 12
32. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Nieuwjaarspredikatie) - 2 Petrus 3 : 13
33. Een veilige thuiskomst - 2 Samuël 19 : 15 - 40
34. Den lande verbeden - 2 Samuël 21 : 14
35. Een eeuwig Verbond - 2 Samuël 23 : 5
36. Bethlehems bornput - 2 Samuël 23 : 15, 16 en 17
37. Brandofferen voor de schuld - 2 Samuël 24 : 25
38. Salomo - 1 Koningen 1
39. Mijn God zal met u zijn - 1 Kronieken 28 : 20
40. De dank - 1 Kronieken 29 : 14
41. Davids testament - Psalm 72
42. Genade na schuld - 2 Samuël 15 : 14 - 37
Slotwoord
244