Zijderveld,%20Balsem%20uit%20Gilead

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 4,50

Ds. G.A. Zijderveld: Balsem uit Gilead
 
Voor onze zieken
 
Ds. G.A. Zijderveld (1910-1992) was eerst christelijk gereformeerd predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Ds. Zijderveld was een markante persoonlijkheid. Met pastorale bewogenheid heeft hij gedurende vijftig jaar zijn ambtswerk verricht. Van die bewogenheid leggen ook de overdenkingen die dit boekje bevat getuigenis af.
 
  1. Het blijmoedig getuigen van Job - Job 19 : 25
  2. Het gebed van koning Hizkia - 2 Koningen 19 : 19
  3. De welstand van onze ziel - 2 Koningen 4 : 26
  4. De boodschap uit de hemel voor Sion - Jesaja 3 : 10
  5. De heerlijke toekomst voor Gods volk - 2 Korinthe 5 : 1
  6. De Heere leidt Israël door de Jordaan - Psalm 114 : 3
  7. Het heerlijk getuigenis van Gods Geest - Romeinen 8 : 16
  8. De zorg des Heeren voor Zijn Kerk - 1 Petrus 5 : 7
  9. Christus' gebed voor Zijn volk - Johannes 17 : 9
10. Het nieuwe Jeruzalem - Hebreeën 13 : 14
11. De nieuwe mens - 2 Korinthe 5 : 17
12. De wederkomst van Christus - Mattheüs 25 : 31
244