Bac,%20De%20evangelie%20predikstoel

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 8,50

€ 3,95

Ds. A. Bac - Ds. J. van Vliet - Ds. A. Bregman: De Evangelie-predikstoel

Twaalf preken

 1. Het sterven van Aäron - Numeri 20 : 28; Ds. J. van Vliet
 2. Een troostrijke belofte aan een Moorman - Jeremia 39 : 18b; Ds. J. van Vliet
 3. Israëls weerkeer uit de ballingschap - Jeremia 13 : 9; Ds. J. van Vliet
 4. Abrahams geloofsoffer - Hebreeën 11 : 17, 18, 19; Ds. J. van Vliet
 5. Elia predikt het oordeel (Biddagpredikatie) - 1 Koningen 17 : 1; Ds. A. Bregman
 6. De ploeging, de egging en de zaaiing (Biddagpredikatie) - Jesaja 28 : 23 - 25; Ds. A. Bregman
 7. Gideon bij zijn altaar (Dankdagpredikatie) - Richteren 6 : 24; Ds. A. Bregman
 8. De leeuw heeft gebruld (Dankdagpredikatie) - Amos 3 : 8; Ds. A. Bregman
 9. Het Licht der wereld - Johannes 8 : 12; Ds. A. Bac
 10. De verloren zoon - 1 - Lukas 15 : 11 - 19; Ds. A. Bac
 11. De verloren zoon - 2 - Lukas 15 : 20 - 24; Ds. A. Bac
 12. De verloren zoon - 3 - Lukas 15 : 25 - 32; Ds. A. Bac
244