Immens,%20avondmaalganger

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 9,50

Petrus Immens: De Godvruchtige avondmaalganger
 
Tot een heilig, heilrijk en heugelijk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd, door een schriftmatig en gemoedelijk bericht aangaande het Geloof, het Verbond der genade en een Godewaardig gebruik van dat heilige bondzegel.
 
In leven was de Weleerwaarde zeer geleerde en Godzalige heer Petrus Immens.
 
Petrus Immens was in zijn leven laatst zeer getrouw voorganger in de gemeente van Jezus Christus te Middelburg.
 
Uitgegeven met een voorrede, ter aanprijzing van de Gedachtenis des Rechtvaardigen, over Spreuken 10:7, door Jakobus Willemsen S.S. Theologie Professor en Predikant te Middelburg.
 
Vermeerd met Veertien gezangen door Johannes Hazeu Czn.
244