De rots der eeuwen

€ 2,50
€ 4,50

De rots der eeuwen

€ 2,50
€ 4,50
Actuele voorraad: 10
Ds. A. Vergunst: De rots der eeuwen.
 
In dit boek zijn 52 meditaties opgenomen. Ze getuigen van de pastorale bewogenheid van een geliefd predikant.
De bundel is zodanig samengesteld, dat de meditaties ook wekelijks, bijvoorbeeld op zaterdagavond, gelezen kunnen worden. Met het kerkelijk jaar is rekening gehouden.
 
1. Nieuwjaar - Psalm 27 : 14
2. De Rots der eeuwen (1) - Psalm 61 : 2
3. De Rots der eeuwen (2) - Psalm 61 : 2
4. Met God de toekomst in - PSalm 37 : 5
5. Jezus op de bruiloft in Kana - Johannes 2 : 2a
6. De tuchtmeester tot Christus (1) - Johannes 5 : 46a
7. De tuchtmeester tot Christus (2) - Johannes 5 : 46a
8. Gedenkt aan de vrouw van Lot - Lukas 17 : 32
9. De genoden buitengesloten - Lukas 14 : 24
10. Het masker afgerukt! - Lukas 15 : 28a
11. Godverheerlijkende roemtaal in de gekruiste Christus - Galaten 6 : 14a
12. Nu niet - aanstonds! - Johannes 13 : 36b
13. Jezus' gewilligheid om te volbrengen het werk Zijns Vaders (1) - Johannes 18 : 11b
14. Jezus' gewilligheid om te volbrengen het werk Zijns Vaders (2) - Johannes 18 : 11b
15. Geen zwaard meer - Mattheüs 28 : 2
16. De opstanding der doen - 1 Korinthe 15 : 14
17. Vertroosting van Christus - Openbaring 1 : 17b, 18a
18. Het gevoelen van Christus - Filippenzen 2 : 5
19. De grote prijs en de dure verplichting - 1 Petrus 1 : 17b - 19
20. De Hemelvaart van Christus - Psalm 47 : 6a
21. Troost bij het scheiden - Mattheüs 28 : 20
22. Pinksterbede - Psalm 51 : 13b
23. Ziende jongelingen - Joël 2 : 28b
24. Het heil op Sion - Jesja 25 : 6
25. In waarheid aanbidden - Johannes 4 : 24
26. Geopenbaarde verborgenheden - Daniël 2 : 28a
27. Jafeths uitbreiding - Genesis 9 : 27a
28. Het hart - 1 Samuël 16 : 7b
29. Kwalijk bidden - Niet meer verhoord - 1 Samuël 28 : 6
30. Niet vergeten - Psalm 9 : 19b
31. Onder Gods vleugelen - Psalm 36 : 8
32. Mijn hoop, die is op U - Psalm 39 : 8
33. Afzondering - Spreuken 18 : 1a 
34. Vreemdeling - Psalm 119 : 19a
35. De onveranderlijkheid van Gods raad - Prediker 3 : 14
36. De bekering (1) - Markus 6 : 12
37. De bekering (2) - Markus 6 ; 12
38. Hoe zult gij ontvlieden? - Hebreeën 2 : 3a
39. Heilige verzoekingen - Jakobus 1 : 2
40. Onheilige verzoekingen - Jakobus 1 : 14
41. Het effen pad - Jesaja 26 : 7
42. Geen scheiding - Openbaring 21 : 1b
43. Heilige bewoners - Openbaring 21 : 27
44. Geen vallend blad - Psalm 1 : 3a
45. De muren van Jericho - Hebreeën 11 : 30
46. De Boodschapper van het heil des Heeren (1) - Jeaja 52 : 7
47. De Boodschapper van het heil des Heeren (2) - Jesaja 52 : 7
48. Daar zij licht - Genesis 1 : 3
49. De opgaande zon - 2 Samuël 23 : 4
50. De gegeven Naam - Lukas 1 : 31b
51. Maria's lofzang - Lukas 1 : 46 - 47
52. Zelfbeproeving - Job 13 : 9a
Lees verder
Uitgever: Den Hertog B.V.-Houten
Productcode: BKTHEO03800
Aantal blz.: 139
Staat: 2de hands - goede staat
Gewicht: 340
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 10