Breevaart,%20De%20wapenrusting%20Gods

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Ds. G. van de Breevaart: De wapenrusting Gods

In De wapenrusting Gods zijn een aantal niet eerder uitgegeven predikaties gebundeld van ds. G. van de Breevaart. In deze Schriftoverdenkingen behandelt de predikant Efeze 6 : 13 - 18 waarin de gelovige wordt gemaand zich in de strijd tegen de machten der duisternis te wapenen met een geestelijke wapenrusting.
In onszelf hebben we geen kracht om deze vijanden die ons van God af willen houden te bestrijden. Onze weerbaarheid is uit God. Het is daarom onze plicht de gehele wapenrusting Gods aan te doen, en de pijlen, de verzoekingen van de Boze te weerstaan in het geloof, handelend op de genade van Christus.

Ds. Van de Breevaart (1902-1974) was bewogen met het heil van zijn hoorders. In zijn preken troost hij zijn hoorders niet inhun ervaringen maar probeert ze uit te drijven naar Christus. De bereidheid van God om zondaren zalig te maken en de aandrang die God te zoeken, komt duidelijk naar voren. Rijk en troostvol weet hij te tekenen het heil dat voor al Gods kinderen, met name de aangevochtenen, bij God is weggelegd.

244