Kohlbrugge, Door zijne wonden is ons genezing geworden (2)

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 5,50

Dr. H.F. Kohlbrugge: Door zijne wonden is ons genezing geworden

Deze bundel brieven geeft een helder beeld van Kohlbrugge's pastorale inslag. De brieven dateren voor een aanzienlijk deel uit zijn Utrechtse periode, toen hij kerkelijk dakloos was. Zij zijn onder andere gericht aan zijn moeder, grootmoeder en broer. Door de pastorale toon is dat facet van Kohlbrugge's oeuvre ook nu nog van grote waarde voor persoonlijke toerusting. Deze uitgave is voorzien van een voorwoord van drs. A. de Reuver, Hervormd predikant te Delft en Kohlbrugge-kenner. Tevens is een Nederlandse vertaling van Kohlbrugge's Pinksterpreek opgenomen.

Dr. Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875) ging in de kerkelijk zeer onrustige 19e eeuw een geheel eigen weg. Zijn vele geschriften oefenen nog steeds grote invloed uit op het gereformeerde volksdeel in Nederland

244