Belzen,%20En%20zij%20begonnen%20vrolijk%20te%20zijn

Klik op de afbeelding voor een vergroting

J. van Belzen: En zij begonnen vrolijk te zijn

Uit het leven van ds. H. van Gilst

Ds. H. van Gilst werd op 14 december 1901 in Kortgene geboren. Zijn ouders en een oudere broer mochten door genade een ander leven kennen; het hart van de jonge Hendrik van Gilst ging echter uit naar een leven in de wereld en de zonde.
In 1921 werd hij opgeroepen voor het vervullen van zijn militaire dienstplicht. De jeugdige arbeider voelde zich in het losbandige militaire leven thuis en vervulde zijn taken tot tevredenheid van zijn meerderen. Hij werd zelfs bevorderd tot onderofficier. In diezelfde periode werd de Heere hem echter de sterk en Hendrik van Gilst werd zondaar voor God.
Na zijn huwelijk met Sara Jacoba Munter trok het echtpaar Van Gilst na enig omzwerven naar Den Haag. Hier mochten zij in de moeilijke crisisjaren ervaren dat de Heere van hun zorgen en noden afwist; hun predikant, ds. P. Honkoop, was hen daarbij tot grote steun.
Van Gilst diende de Gereformeerde Gemeente ter plaatse als ouderling.
Zijn roeping tot het predikambt bracht Hendrik van Gilst in 1946 op de Theologische School; in 1950 werd hij bevestigd in zijn eerste gemeente, Elspeet.
Daarna diende hij nog de Gereformeerde Gemeenten van Dirksland, Lisse en Tricht. In laatstgenoemde gemeente overleed hij, zeer plotseling, in 1966.
In het kerkverband en in de gemeenten die hij diende was hij een getrouwe dienstknecht, die met de liefde van zijn hart en in alle eenvoud een indringende boodschap verkondigde. Zijn vrouw mocht hem in alles tot grote steun zijn.
In dit boek vindt u - naast zijn levensbeschrijving - ook twee preken en twee meditaties.

- De wijngaard des Heeren - Predikatie over Jesaja 27 : 2 - 3
- De grondwet van het Christendom - Predikatie over Mattheús 16 : 24
- Tweeërlei bewerking des Geestes - Meditatie over 1 Korinthe 2 : 12
- Der vreemdelingen hoop - Meditatie over 1 Petrus 1 : 3 - 4

244