Heemskerk,%20Geloof%20en%20gevoel

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Ds. D. Heemskerk: Geloof en gevoel
 
Wat is een waar geloof en wat houdt het gevoel in? En hoe verhouden geloof en gevoel zich tot elkaar?
Het waar geloof is onlosmakelijk verbonden aan de bron van het geloof: het spreken van God in Zijn Woord. Het kent de vereniging met de grond van het geloof, de Heere Jezus Christus. Deze band die ontstaat, is gelegd door de levendmakende en onwederstandelijke werking van de Heilige Geest.
Het geloof heeft als fundament niet ons gevoel, maar het gaat ook zeker niet buiten ons om. Het is een zaak van verstand én hart, van handel én wandel, van woord én daad.

Aan de hand van Gods Woord, de belijdenisgeschriften en citaten uit verschillende schrijvers schenkt de auteur in dit boek aandacht aan de vele aspecten van geloof en gevoel.

Ds. D. Heemskerk (1951) is predikant in de Hersteld Hervormde Kerk.

244