Eckeveld,%20Geloven%20en%20verwachten

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Ds. J.J. van Eckeveld: Geloven en verwachten

Meditaties over de Nederlandse Geloofsbelijdenis

De Nederlandse Geloofsbelijdenis is het bekendste geschrift van Guido de Brès, die door zijn marteldood de Belijdenis met zijn bloed heeft ondertekend.
De Brès kende een innerlijke drang om zijn geloof te belijden. Hij heeft de belijdenis als thema meegegeven de tekst uit 1 Petrus 3 : 15: 'Zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die u rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vreze.' Dat was de gezindheid waarin hij de Belijdenis heeft geschreven om daarmee ook naar de overheid te verduidelijken wat de leer van de Reformatie was. Het was zijn bedoeling om met de NBG de waarheid te verbreiden en te verdedigen, maar ook de gemeenten te onderrichten in de leer des geloofs en zo de onderlinge verbondenheid te versterken.
We hebben er een indrukwekkend belijdenisgeschrift aan over gehouden. De NGB, officieel door de kerk als belijdenisgeschrift aanvaard, is in de Nederlandse kerkgeschiedenis tot zegen geweest. Het is niet alleen een objectieve weergave van de leer der Schriften, maar er zijn artikelen die zo diep bevindelijk zijn, dat we het hart van Gods kinderen daarin horen kloppen. De Belijdenis vormt dan ook niet alleen kennis voor het hoofd, maar ook voedsel voor het hart.

Ds. Van Eckeveld heeft in de loop der jaren tweemaal een prekenserie over de Nederlandse Geloofsbelijdenis gehouden. Deze preken liggen ten grondslag aan dit boek.
 

244