muilwijk, gezette hoogtijden, 5.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 12,50

Ds. A.D. Muilwijk: Gezette hoogtijden

Deel 5 - Achttal preken

Deel vijf in de serie 'Gezette hoogtijden' is in het kerkelijk jaar een vervolg op de voorgaande delen. In dit deel zijn opgenomen één preek die is gehouden op de zogenaamde Weeszondag, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, vier Pinksterpreken en drie preken voor de periode na Pinksteren.
In één van de Pinksterpreken wijst ds. Muilwijk op de noodzakelijkheid van de persoonlijke beleving van de uitstorting van de Geest des Heeren. Hij zegt hiervan het volgende: Op de dag van het Pinksterfeest werd Gods belofte vervuld. Mochten we zulke dagen, waarop Gods beloften vervuld worden, in ons leven ook leren kennen. Als we zulke dagen van vervulling niet leren kennen, zal de dag vervuld gaan worden dat u en ik opgeroepen zullen worden om voor God te verschijnen en dan zullen we de eeuwige rampzaligheid verkrijgen. Eeuwig wonder, mensen, als de dag van het welbehagen des Heeren in ons leven eens vervuld mag worden. Dat we eens werden stilgezet op die brede weg waar we van nature allemaal voorthollen, zo naar de eeuwige rampzaligheid. Het zal een wonder zijn als de dag eens vervuld wordt dat we in een heilige gewilligheid aan de zijde Gods mogen terechtkomen en ons vonnis leren aanvaarden. Het zal eveneens een eeuwig wonder zijn als er een dag in ons leven aanbreekt dat de eeuwige Zone Gods tot behoudenis en zaligheid in onze arme zielen verklaard gaat worden. Al deze vervulde dagen in het leven van Gods volk zullen uiteindelijlk eindigen in de dag waarop wordt vervuld:

En mij, hiertoe door U bereid,

Opnemen in Uw heerlijkheid.

1) De belofte des Heiligen Geestes - Predikatie over Johannes 16 : 7 - 11 (voor gebruik op weeszondag)
2) De uitstorting des Heiligen Geestes - Pinksterpredikatie over Handelingen 2 : 1 - 4
3) De grote werken Gods - Pinksterpredikatie over Hadnelingen 2 : 11b
4) Een vraag om de komst van Christus - Pinksterpredikatie over Openbaring 22 : 17
5) Een prediking door de kracht des Geestes - Pinksterpredikatie over Handelingen 2 : 37 - 38
6) De genezing van de kreupele - Predikatie over Handelingen 3 : 1 - 6 (voor gebruik na Pinksteren)
7) Gods liefde geopenbaard - Predikatie over Handelingen 10 : 13 - 14 (voor gebruik na Pinksteren)
8) De bekering van de eerste Europeaan - Predikatie over Handelingen 16 : 14 - 15 (voor gebruik na Pinksteren)

244