Gij zijt de Losser

€ 12,50

Gij zijt de Losser

€ 12,50
Actuele voorraad: 1
Ds. E. van Meer: Gij zijt de Losser
 
Dertien preken over het boek Ruth
 
Ds. E. van Meer (1891-1954) werd in 1915 predikant van de hervormde gemeente te 's-Gravenmoer. Daarna was hij achtereenvolgens predikant in Noordgouwe, Markelo en Wageningen. Van 1930 tot 1945 diende hij de hervormde gemeente van Utrecht. In het laatstgenoemde jaar werd hem in verband met een ernstige ziekte emeritaat verleend. Ds. Van Meer is in 1954 overleden.
 
In het Woord vooraf van 'Gij zijt de Losser', schreef ds. Van Meer: 'Nadat ik meer dan 25 jaar het predikambt had waargenomen, behaagde het de Heere in Zijn goedgunstigheid Zijn Woord voor mij te ontsluiten en mij levend te maken en ook de belijdenis van de vaderen bevindelijk toe te passen aan mijn hart. Het geschiedde in de weg der middelen door de dienst van een eenvoudige, godvruchtige ziel. De reeks predikaties over het boek Ruth mocht getuigenis afleggen van de verandering die als een gave van de hemel is gewrocht en ontvangen. Tot roem van Gods genade kan worden verklaard dat de Heilige Geest er Zich van heeft willen bedienen om aan deze en gene ziel een kruimeltje van 's Heeren tafel toe te reiken.'
 
  1. In Moab - Ruth 1 : 1 - 6
  2. De terugtocht - Ruth 1 : 7 - 14
  3. De onberouwelijke keus - Ruth 1 : 15 - 17
  4. Te Bethlehem - Ruth 1 : 18 - 22
  5. Het oogstveld - Ruth 2 : 1 - 9
  6. De maaltijd - Ruth 2 : 10 - 14
  7. Naar huis - Ruth 2 : 15 - 18
  8. Een gewichtige mededeling - Ruth 2 : 19 - 23
  9. Naomi's plan - Ruth 3 : 1 - 6
10. Op de dorsvloer - Ruth 3 : 7 - 13
11. Bij het aanbreken van de dag - Ruth 3 : 14 - 18
12. Twee lossers - Ruth 4 : 1 - 10
13. Een Zoon geboren - Ruth 4 : 11 - 22
Lees verder
Uitgever: Den Hertog B.V.-Houten
Productcode: BKTHEO02504
Aantal blz.: 173
Staat: 2de hands - goede staat
Gewicht: 380
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1