Pamans,%20Gods%20genade%20verheerlijkt

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 16,50

€ 8,50

Geesjen Pamans: Gods genade verheerlijkt

of echt verhaal van geestelijke bevindingen enz.

Tot eer van God en stichting van de medemens.

Door Geesjen Pamans, in leven lidmate der Gereformeerde Kerk te Nienhuis in het Graafschap Bentheim.

Met een voorrede door ds. A.P.A. du Cloux, predikant te Oldebroek.

Twee delen in één band.

244