2006

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 27,50

Ds. G. van de Breevaart: Het Eeuwige Testament

Zaterdagavond-overdenkingen door Ds. G. van de Breevaart.

Met een voorwoord van Ds. A. de Waard.

Een overdenking voor elke zaterdagavond en op de feestdagen, in het totaal 62.

 1. Nieuwjaar - 2 Kronieken 20 : 4a
 2. Winter - Johannes 10 : 22b
 3. Geloofsvertrouwen - Psalm 27 : 13
 4. Behoudenis - Mattheus 9 : 22c
 5. Oorzaak van tweedracht - Johannes 7 : 43
 6. Geloofsgemeenschap - 1 Petrus 2 : 7a
 7. Jakobs klacht en Gods trouw - Genesis 42 : 36b
 8. Gods almacht - Jeremia 32 : 27b
 9. De HEERE regeert - Psalm 97 : 1a
 10. Wie is Deze...? - Lukas 8 : 25b
 11. Opwekking tot vertrouwen - Psalm 62 : 9
 12. Een vaderlijke nodiging - Jeremia 3 : 22a
 13. Een kinderlijk antwoord - Jeremia 3 : 22b
 14. Een afgedwongen zegen - Genesis 32 : 29c
 15. Jezus liefde - Johannes 22 : 5
 16. De vrucht des geestes - Galaten 5 : 22
 17. Onveranderlijke verbondstrouw - Maleachi 3 : 6
 18. Een vraag aan een vluchteling - 1 Koningen 19 : 9b en 13b
 19. Noodgeschrei - Mattheus 15 : 25b
 20. Het eeuwige testament - Psalm 56 : 5a
 21. Broederlijke liefde - Galaten 6 : 2
 22. De meerdere Salomo - Mattheus 12 : 42 l.g.
 23. Onwil - Lukas 14 : 20b
 24. De stad van God - Hebreeen 13 : 13 en 14
 25. De bescherming der Kerk - Mattheus 28 : 20
 26. Bewaring - Psalm 146 : 9a
 27. Ware rust - Mattheus 11 : 28
 28. Goede daad - Genesis 41 : 55b
 29. De enige deur - Johannes 10 : 9a
 30. Goddelijk onderwijs - Lukas 24 : 45
 31. Een veilige schuilplaats - Psalm 143 : 9b
 32. In één ding... - Jeremia 10 : 8
 33. Een indringende vraag - Mattheus 22 : 42a
 34. De geestelijke wapenrusting (1) - Efeze 6 : 13
 35. De geestelijke wapenrusting (2) - Efeze 6 : 14a
 36. De geestelijke wapenrusting (3) - Efeze 6 : 14b
 37. De geestelijke wapenrusting (4) - Efeze 6 : 15
 38. De geestelijke wapenrusting (5) - Efeze 6 : 16
 39. De geestelijke wapenrusting (6) - Efeze 9 : 17a
 40. De geestelijke wapenrusting (7) - Efeze 6 : 17b
 41. De geestelijke wapenrusting (8) - Efeze 6 : 18
 42. Goddelijk zwijgen - Zefanja 3 : 17c
 43. Een wonderlijke kerkdienst - Handelingen 17 : 25
 44. Goddelijke bijstand - Genesis 39 : 21a
 45. Een bevel - Johannes 21 : 19c
 46. Ontferming en vergeving - Jesaja 55 : 7
 47. Davids toevlucht - 1 Samuel 30 : 6b
 48. De wetenschap van dood en leven - 1 Johannes 3 : 14a
 49. Een smartvolle vraag - Micha 6 : 3
 50. Het getrouwe woord - 1 Timotheus 1 : 15
 51. Een messiaanse psalm - Psalm 40 : 11
 52. De goede strijd - 1 Timotheus 6 : 12a
 53. De enige schuilplaats - Jesaja 32 : 2a
 54. Oudejaar - Mattheus 24 : 42
 55. Advent - Psalm 98 : 2b
 56. Kerstfeest - Lukas 1 : 31b
 57. Goede Vrijdag - Johannes 19 : 30b
 58. Pasen - Johannes 11 : 25
 59. Hemelvaartsdag - Johannes 15 : 26c
 60. Pinksterfeest - Handelingen 2 : 37a
 61. Biddag - Psalm 74 : 20a
 62. Dankdag - Johannes 1 : 16
244