Hooghwerff, Het vrome volk in u verheugd (2)

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 8,95

Hooghwerff: Het vrome volk in U verheugd

Onder de eenvoudige arbeidersbevolking in de Hoeksche Waard heerste rond 1900 grote armoede. Verschillende families uit Maasdam besloten te verhuizen naar Lisse en omgeving, waar volop werk was in de bloembollenteelt, met name in het bedrijf van de Gebroeders Segers.

Te midden van de armoedige omstandigheden was er ook grote rijkdom: de Heere werkte in rijke mate. De families die verhuisden naar Lisse zochten en vonden ook in hun nieuwe omgeving geestverwanten en een schriftuurlijk-bevindelijke prediking.

In dit boek zijn herinneringen vastgelegd aan het geestelijk leven in de omgeving van Maasdam, Puttershoek en Lisse. Duidelijk komt naar voren hoe de Heere werkte in de verschillende geslachten van onder andere de families Wildeman, De Geus en Segers.

Voor het samenstellen van dit boek maakte de auteur gebruik van bewaard gebleven brieven, foto's en mondelinge gegevens.

244