Smytegelt,%20Keurstoffen%20zwart

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Ds. Bernardus Smytegelt: Keurstoffen
 
of: Verzameling van 50 uitmuntende predikaties waaronder enige zeer gewichtige praktikale stoffen; ook verscheidene andere: bij gelegenheid van het Heilig Avondmaal, het begin of einde des jaars, op dank- en bededagen, verschrikkelijke stormwinden en andere buitengewone omstandigheden en eindelijk een opmerkelijke dankdagpredikatie over Jeremia 25:3 gedaan door de zalige heer Bernardus Smijtegelt, in leven waardig bedienaar van het Heilig Evangelie te Middelburg.
 
Met een voorrede over de noodzakelijkheid van een ernstige en onderscheiden predikwijze van Johannes van Diesbach, lidmaat ter Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage.
 
244