Schipper, Maar Gij hebt ons bijgestaan

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Maar Gij hebt ons bijgestaan!

Gereformeerde Gemeente Veenendaal, 1913 - 2013

Op 13 juni 1913 werd in Veenendaal een Gereformeerde Gemeente geïnstitueerd na de uittreding van ds. W. den Hengst uit de Gereformeerde Kerk. De gemeente bestond toen uit 870 leden.
Sindsdien hebben er nogal wat stormen gewaaid in de gemeente. Ingrijpend was de schorsing van ds. R. Kok in 1950 en zijn overgang naar de Christelijke Gereformeerde Kerken in 1956. Niet allen volgden hem. Ongeveer 200 zielen wensten een Gereformeerde Gemeente voort te zetten. Ook daarna zijn er moeilijke periodes geweest. De gemeente mocht echter door alles heen groeien naar ruim 2000 leden in 2013.
Terugziende op de achterliggende 100 jaar mag het een wonder heten dat de Heere, Die alle dingen bestuurt, de gemeente nog gespaard heeft. Bovenal dat Hij in de gemeente heeft willen wonen en werken. Vele grote waterstromen zijn over de gemeente heengegaan, maar ook mocht opgemerkt worden met de oude dichter van Psalm 42: 'Maar Gij hebt ons bijgestaan!'

244