Huisman,%20Mensen%20rondom%20Jezus

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 4,50

Ds. L. Huisman: Mensen rondom Jezus

Dit boek bevat een aantal preken voor de feestdagen, nl. Advent - Kerstfeest - Lijdensweken - Goede Vrijdag - Pasen - Hemelvaart - Wederkomst - Dankdag - Nieuwjaar.

Het zijn bewogen preken, gehouden in de Gereformeerde Gemeente van Terneuzen. Als vriend van de Bruidegom zoekt de schrijver in al deze preken zondaren tot Christus te leiden.

Ds. L. Huisman was vanaf 1961 predikant van de Gereformeerde Gemeente te Vlaardingen; van 1973 tot 1989 zendingspredikant in Zuid-Afrika en vanaf 1990 tot zijn emeritaat in 1995 verbonden aan de Gereformeerde Gemeente van Terneuzen.

  1. Het Licht schijnt in de duisternis - Lukas 1 : 78 - 79
  2. Simeon en het Kindeke Jezus - Luaks 2 : 28 - 30
  3. De alwetendheid van de lijdende Borg - Johannes 13 : 25 - 30
  4. Het berouw van Petrus - Lukas 22 : 62
  5. Het lichaam van Jezus weergegeven - Markus 15 : 42 - 45
  6. Christus' hemelvaart voorzegd - Psalm 68 : 19
  7. Christus komende op Zijn troon - Mattheüs 25 : 31 - 33
  8. Gods mededogen over een schuldig volk - Richteren 10
  9. Het overblijfsel gelouterd - Zacharia 13 : 9
244