Beste bezoeker. Op zondag is onze winkel en webshop gesloten. Vanuit onze christelijke overtuiging beschouwen wij de zondag als een rustdag waarop wij geen commerciële activiteiten doen. Om die reden is het op zondag niet mogelijk een bestelling te plaatsen. Graag zien wij u op een andere dag van de week terug.

Aalst,%20Met%20innerlijke%20ontferming%20bewogen

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 6,50

Ds. G.J. van Aalst e.a.: Met innerlijke ontferming bewogen
 
Twaalf preken
 
Jongeren leven in een veelbewogen tijd. Deze preken behandelen thema's die jongeren raken. Ze zijn geschikt voor persoonlijke bezinning en om in leesdiensten te gebruiken.
 
De preken zijn van:
 
ds. G.J. van Aalst: Van zwijnentrog naar vaderhuis - Lukas 15 : 24
ds. J. Driessen: De vreze Gods van de hofmeester Obadja - 1 Koningen 18 : 12
ds. J.J. van Eckeveld: Een profetisch Woord - 2 Petrus 1 : 19
ds. M. Golverdingen: Jona, de onwillige profeet - Jona 1 : 1 - 3
ds. W. Harinck: Het nachtelijk gesprek met Nicodémus - Johannes 3 : 3
ds. B. van der Heiden: Een liefdevolle, hemelse nodiging - Spreuken 23 : 26
ds. C.J. Meeuse: De roeping van Mattheüs - Mattheüs 9 : 9
ds. P. Mulder: Het gezinsleven bij Jakob - Genesis 37 : 11
ds. L. Terlouw: Het offerfeest van Nebukadnézar - Daniël 3 : 16 - 18
ds. D.W. Tuinier: Drieërlei macht - Markus 9 : 19
ds. W. Visscher: Daniël in Babel - Daniël 1 : 8
ds. D. de Wit: De Levensvorst en het dochtertje van Jaïrus - Markus 5 : 41 en 42
244