Smytegelt, Mijn ziel dorst naar U

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 5,95

Bernardus Smytegelt: Mijn ziel dorst naar U

Bernardus Smytegelt is op 20 augustus 1665 te Goes geboren. Hij heeft gestuurd in Utrecht (1683-1687) onder de bekende prof. Hermanus Witzius.
Op 20 mei 1689 deed hij intrede in zijn eerste gemeente Borsele in Zeeland. Daar heeft hij 3 jaar gestaan. Op 6 februari 1692 kreeg hij een beroep uit zijn geboorteplaats Goes dat hij aannam. Ook daar heeft hij maar korte tijd gestaan. Op 16 januari 1695 werd hij bevestigd door zijn oom P. Smytegelt in de Zeeuwse hoofdstad Middelburg.
Smytegelt is een oudvader geweest die zeer geliefd was en dat tot op heden nog is. Velen van Gods volk vonden in zijn preken voedsel voor hun ziel.
Daar getuigen ook de vijf preken van in de uitgave die u hierbij aangeboden wordt, welke eerder verschenen zijn in een bundel van Zestien uitmuntende preken. De preken zijn allemaal uitgesproken tussen 1698 en 1713.

  1. Hij zal gewisselijk komen - Habakuk 2 : 3b
  2. De kracht vernieuwd - Jesaja 40 : 31
  3. Ik zoek U in de dageraad - Psalm 63 : 2a
  4. Mijn ziel dorst naar U - Psalm 63 : 2b
  5. De rechtvaardige voortreffelijker dan zijn naaste - Spreuken 12 : 26
244