Golverdingen, om identiteit en kwaliteit

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 7,50

M. Golverdingen: Om identiteit en kwaliteit
1921 - 1996

Dit boek verschijnt ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS), de schoolbesturenorganisatie binnen het reformatorisch onderwijs. 
In de titel is het doel verwoord, dat vorige generaties uit de kring der Gereformeerde Gemeenten en later ook uit de gehele rechterflank der gereformeerde gezindte voor ogen stond en dat ook vandaag nog een leidend principe is op het terrein van onderwijs en opvoeding: het behoud van identiteit en kwaliteit.
In de identiteitsbepaling van het reformatorisch onderwijs staat de onmisbaarheid van het persoonlijk mogen kennen en dienen van de Heere door middel van wedergeboorte en geloof centraal. Het liefhebben en dienen van de naaste vloeit daaruit voort. Dit krijgt ook gestalte in een bijbels verantwoorde levensstijl.
Juist deze doelstelling moet aansporen alle aandacht te geven aan de kwaliteit van het reformatorisch onderwijs. De Heere, Die als Schepper daartoe gaven en talenten schenkt, vraagt dit van hen die dit onderwijs bestuurlijk en onderwijskundig dienen. De overheid, die in het licht van Gods Woord geacht en geëerd moet worden, heeft daar recht op, ook omdat de financiële middelen door haar ter beschikking worden gesteld.
Het bestuur van de VGS hoopt dat dit boek de blijvend noodzakelijke bezinning op de noodzaak van het behoud van identiteit en kwaliteit van het reformatisch onderwijs mag bevorderen.

244