Mieras,%20Ontslapen%20in%20zijn%20God

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Ds. M.A. Mieras: Ontslapen in zijn God, in Christus

In leven was dominee Mieras predikant van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Krimpen aan de IJssel

Verslag van de begrafenis van Ds. M.A. Mieras en een elftal preken van deze leraar.
 
Met een voorwoord van ds. C. Smits.
 
- Predikatie, gehouden door ds. M. Pronk bij de begrafenis van ds. M.A. Mieras
- Toespraken bij de begrafenis
 1. Amos, de veehouder uit Thekoa - Herdenkingspredikatie t.g.v. 25-jarig ambtsjubileum over Amos 1 : 1a
 2. Predikatie, uitgesproken door ds. Mieras te Krimpen aan de IJssel, ter herdenking van de bevrijding op 5 mei 1965
 3. Simeon in de tempel - Predikatie, uitgesproken op 25 december 1967 over Lukas 2 : 28 - 30
 4. In Sion geboren - Pinksterpredikatie over Psalm 87 : 5
 5. Gods wonderen verheerlijkt aan een gevonnisd volk - Predikatie over Esther 5 : 2
 6. De reinigende wateren in het koperen wasvat - Predikatie over Exodus 38 : 8
 7. Het genadewonder Gods in de brandende braambos - Predikatie over Exodus 3 : 2
 8. Het weiden van Gods volk - Predikatie uitgesproken op 7 februari 1981 te Krimpen aan de IJssel
 9. Het vleesgeworden Woord - Predikatie over Johannes 1 : 14
 10. De ziener op Patmos - Predikatie over Openbaring 1 : 18
 11. Verdiend en gekregen - Biddagpredikatie, uitgesproken op 1 april 1981 te Capelle aan de IJssel
244