Amstel, Op de weg van ht heil

Klik op de afbeelding voor een vergroting

J. Van Amstel: Op de weg van het heil

In deze uitgave wil de auteur jongeren op weg helpen, die niet meer weten wat zij moeten verstaan onder bekering, wedergeboorte, geloof, enzovoort. Vanuit het jongste belijdenisgeschrift, de Dordste Leerregels, gaat hij in op de onderwerpen roeping, bekering, wedergeboorte, geloof en uitverkiezing. Steeds komt een antal kanten daarvan aan de orde. De vraag hoe deze werkelijkheden een plaats krijgen in eigen leven, speelt in alle hoofdstukken een belangrijke rol.

244