Koelman,%20Over%20de%20oprechte%20liefde

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 5,50

Jacobus Koelman: Over de oprechte liefde tot de Heere Jezus
 
Over de oprechte liefde tot de Heere Jezus
 
Deze verhandeling vormde vroeger de inleiding op de vertaling die Koelman gaf van "Predikatiën" van Hugo Binning. Ze is in vroeger eeuwen herhaaldelijk apart uitgegeven om de waardevolle beschrijving van de oprechte liefde tot de Heere Jezus. In een tijd waarin schijn en zijn moeilijk onderscheiden worden, mag het hier geschrevene verheldering brengen, waarbij liefderijke opwekkingen voor hen die de ware liefde missen - of vrezen te missen - niet ontbreken.

Herschreven door drs. C.J. Meeuse, predikant der Gereformeerde Gemeenten.

244