Kohlbrugge, Schriftverklaringen (3).jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 4,50

H.F. Kohlbrugge: Schriftverklaringen - deel 8

Dr. H.F. Kohlbrugge was in leven predikant bij de Nederlands-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld.

 • Psalm 45
 • De vraag van de zonen van Zebedeüs aan Jezus, Mattheüs 20: 17-28
 • Lukas 18: 31-43
 • Psalm 103: 1-5
 • De engel des Heeren boven de dorsvloer van Arauna de Jebusiet
 • De heerlijkheid der stad Gods, Jesaja 26: 1-4
 • Over de ware liefde, Hooglied 8: 6-7
 • Over de kindermoord te Bethlehem en de vlucht naar Egypte, Mattheüs 2: 13-23
 • Hebreeën 12: 1-11
 • De twaalfjarige Jezus in de tempel
 • Over de hulp des Heeren
 • Openbaring 1: 13-15
 • Over Gods alwetendheid, 2 Kroninieken 16: 9
 • Psalm 54: 8
244