Breevaart,%20Sions%20lijdende%20en%20triomferende%20Borg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Ds. G. van de Breevaart: Sions lijdende en triomferende Borg

11 predikaties voor alle christelijke feestdagen

 1. De vleeswording des Woords afgeschaduwd in de geboorte van Simson - Richteren 13 : 5 en 24a
 2. De engelenzang - Lukas 2 : 13 en 14
 3. Gods onuitsprekelijke Gave - 2 Korinthe 9 : 15
 4. Jezus gebonden naar het rechthuis - Johannes 18 : 28 - 32
 5. 'Ziet, de Mens' - Johannes 19 : 5
 6. Een heerlijke ontmoeting - Mattheus 28 : 10
 7. Want Hij is opgestaan! - Mattheus 28 : 6m
 8. Jezus, de grote Hogepriester - Hebreeën 4 : 14
 9. Wind en vuur - Handelingen 2 : 1 - 4
 10. De tale Kanaäns - Handelingen 2 : 5 en 6
 11. Pinkstervrucht - Handelingen 2 : 37 - 40
244