Verhagen,%20tot%20een%20eeuwige%20zegen

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 6,00

Ds. A. Verhagen: Tot een eeuwige zegen
 
Tien preken
 
1. Het Goddelijk licht zegevierend over de duisternis, Lukas 2 : 1 - 12
2. De pelgrim bij de Marabron, Exodus 15 : 22 - 27
3. De muren van Jericho, Jozua 6 : 1 - 20
4. De raad van Gamaliël, Handelingen 5 : 34 - 42
5. De strijd tegen Amalek, Exodus 17
6. Gods vrije gunst jegens Zijn volk, Jakobus 1
7. De zegen van de gevouwen handen, Handelingen 12 : 1 - 19
8. Het Kerstfeest van een 84-jarige, Lukas 2 : 25 - 38
9. Een geheiligd schuldbesef, Psalm 130
10. De weduwe te Zarfath, 1 Koningen 17 : 1 - 16
244