Bac,%20Tot%20roem%20van%20Uw%20genade

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 15,50

Ds. A. Bac: Tot roem van Uw genade

Twaalf preken over Kerst, Oud- en Nieuwjaar, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Weeszondag, Pinksteren, Hervormingsdag en Dankdag.

1) De genade van de Allerhoogste - Kerstpreek over Lukas 2 : 7b
2) De wijsheid Gods in Jezus Christus - Oudejaarspreek over Mattheüs 11 : 16 - 19
3) De zegen des Heeren - Nieuwjaarspreek over Genesis 49 : 25
4) Het evangelie van het gescheurde voorhangsel - Goede Vrijdagpreek over Mattheüs 27 : 51a
5) De opening van het graf door 's Heeren hand - Paaspreek over Mattheüs 28 : 2
6) De eeuwige liefde in de verhoogde Christus - Paaspreek over Romeinen 8 : 35a
7) De heerlijkheid van de verhoogde Koning - Hemelvaartspreek over Efeze 4 : 8 - 12
8) De blijde Pinksterverwachting - Preek op Weeszondag over Lukas 24 : 53
9) De rijkdom van de Pinkstergeest - Pinksterpreek over Handelingen 2 : 1 - 3
10) De adventsroep van de Bruidskerk, gewerkt door de Heilige Geest - Pinksterpreek over Openbaring 22 : 16 en 17
11) Gods Woord als de zegen van de Reformatie - Hervormingspreek over 1 Petrus 1 : 23
12) Een ootmoedige dankerkentenis in een niet verhoorde bede - Dankdagpreek over 2 Korinthe 12 : 7 - 9

244