Troost voor de kleinen

€ 5,50

Troost voor de kleinen

€ 5,50
Actuele voorraad: 1

Ds. J. Mijnders: Troost voor de kleinen

52 meditaties

De titel van dit boek is ontleend aan een van de meditaties, over de geschiedenis van Jezus en de Kananese vrouw. 'Wat ligt er in deze geschiedenis veel onderwijs voor Gods kinderen. Wat ligt er veel troost in voor arme worstelaars. Voor de kleinen,' zo schrijft ds. Mijnders.
Bewogen en gunnend richt hij zich tot de lezers. Daarbij laat hij vooral de Schrift spreken. Met het kerkelijk jaar is rekening gehouden. De meditaties zijn daarom zeer geschikt om wekelijks te lezen en te overdenken.

 1. Een dringende nodiging - Numeri 10 : 29b
 2. De doop van Jezus (1) - Johannes' weigering - Mattheus 3 : 13 en 14
 3. De doop van Jezus (2) - De vervulling van alle gerechtigheid - Mattheus 3 : 15
 4. Een slapende Jezus tijdens de storm - Mattheus 8 : 23 en 24
 5. De storm door Jezus gestild - Mattheus 8 : 25 - 27
 6. Christus als het Godslam (1) - Geëiste betaling en borgtochtelijk zwijgen - Jesaja 53 : 7
 7. Christus als het Godslam (2) - Een Gode verheerlijkende vrucht en een noodzakelijk volgen - Jesaja 53 : 7
 8. Zie, de Mens (1) - Johannes 19 : 5b
 9. Zie, de Mens (2) - Johannes 19 : 5b
 10. De verloochening van Petrus - Mattheus 26 : 74
 11. Een wenende Petrus - Mattheus 26 : 75
 12. Kruis dragen - Lukas 23 : 26
 13. De verschijning van de opgestane Levensvorst aan Simon (1) - Jezus' opzoekende liefde
 14. De verschijning van de opgestane Levensvorst aan Simon (2) - Jezus' opzoekende liefde
 15. De dierbaarheid van Christus - 1 Petrus 2 : 7a
 16. Waarin Christus dierbaar is - 1 Petrus 2 : 7a
 17. Hizkia's ziekbed; zijn roepen tot God - Jesaja 38 : 14
 18. Hizkia's genezing; zijn danklied - Jesaja 38 : 17
 19. De vrucht van hemelvaart - Lukas 25 : 52 en 53
 20. Door de Geest des Heeren geleid tot de ware rust - Jesaja 63 : 14a
 21. Een tot God strekkende rust - Jesaja 63 : 14b
 22. In de schaduw van de geheel enige Appelboom - Hooglied 2 : 3
 23. Asafs raadsel - Psalm 73 : 15
 24. Gods verschijning aan Job (1) - Gods macht en majesteit - Job 38 : 1 - 3
 25. Gods verschijning aan Job (2) - Jobs geringheid en beschaamheid - Job 39 : 36 - 38
 26. De Samaritaanse vrouw (1) - Een Goddelijk moeten - Johannes 4 : 4
 27. De Samaritaanse vrouw (2) - Is Deze niet de Christus? - Johannes 4 : 29
 28. Reizen... waarheen? - Handelingen 8 : 39b
 29. Gods opdracht aan Jona - Jona 1 : 1 en 2
 30. De ongehoorzaamheid van Jona - Jona 1 : 3a
 31. Jona in het schip naar Tarsis - Jona 1 : 3b
 32. De stem des Heeren in de storm - Jona 1 : 4 en 5a
 33. Jona door de Heere achterhaald - Jona 1 : 5b en 6a
 34. Een schuldig bevonden Jona - Jona 1 : 6b en 8
 35. Jona's schuldbelijdenis - Jona 1 : 9 - 11
 36. Het redmiddel aangewezen en afgewezen - Jona 1 : 12 en 13
 37. Het plaatsbekledend offer van Jona - Jona 1 : 14 en 15
 38. Jona en de meerdere Jona - Jona 1 : 16 en 17
 39. Het gebed van Jona uit het ingewand van de vis - Jona 2 : 1 en 2a
 40. Jona's geloofsvertrouwen - Jona 2 : 2 - 4
 41. Jona's diepten en zijn troost - Jona 2 : 5 en 6
 42. Het heil is des Heeren - Jona 2 : 7 - 10
 43. Gods genadetroon - Hebreeën 4 : 16
 44. Met vrijmoedigheid toegaan - Hebreeën 4 : 16
 45. Het gebed van de Kananese vrouw - Mattheus 15 : 22 en 23a
 46. Geloofsbeproeving in het leven van de Kananese vrouw - Mattheus 15 : 24 - 26
 47. Troost voor de kleinen - Mattheus 15 : 27 en 28
 48. Het door God gestelde teken - Jesaja 7 : 14
 49. De komst van de Koning - Zacharia 9 : 9a
 50. Simeons verwachting - Lukas 2 : 27 - 30
 51. Arm geworden daar Hij rijk was - 2 Korinthe 8 : 9
 52. De bede van Mozes - Psalm 90 : 12
Lees verder
Uitgever: Den Hertog B.V.-Houten
Productcode: BKTHEO04345
Aantal blz.: 182
Staat: 2de hands - goede staat
Gewicht: 418
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1