Belzen, Tussen God en mens

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 6,50

Adriaan van Belzen: Tussen God en mens

Gesprekken met bevindelijk-gereformeerde predikanten - 2

Hoe is de verhouding tussen God en mens?
Deze vraag loopt als een rode draad door de gesprekken die Adriaan van Belzen voerde met diverse bevindelijk-gereformeerde predikanten uit verschillende kerken. Zo sprak hij onder andere over de mens en zijn verantwoordelijkheid, over het Godsbeeld, over het Schriftgezag en over de bekering. Er werden gesprekken gevoerd met de predikanten D.J. Budding, J.H. van Daalen, W. Harinck, W.J. Karels, M.J. Kater, F. Mulder, W. Pieters, W. van Vlastuin, A.K. Wallet en J. Westerink.

244