schipper,%20uit%20vroegere%20jaren

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 7,50

Ds. J. Schipper: Uit vroegere jaren
 
In dit boek worden voorvallen uit het leven van kinderen des Heeren weergegeven.
In het heden ligt het verleden. Als we het heden willen begrijpen, moeten we het verleden kennen. Van de geschiedenis moeten we leren. Ook al bewijst de praktijk van het leven vaak dat de mensheid hardleers is, feit blijft dat het heden niet losstaat van het verleden. Ook op kerkelijk terrein hebben we dat te beseffen. En dan gaat het niet alleen over dat wat zich afspeelt in de kerken en tussen kerkmensen, maar vooral ook over dat wat in de harten van zondaren wordt verheerlijkt door Goddelijke genade.
Velen van onze voorouders hadden een eenvoudig leven. Ze behoorden niet tot de voornaamsten in de samenleving. Toch mochten sommigen van hen met wijsheid bedeeld zijn: verstand met Goddelijk licht bestraald. En ze konden door Gods genade wel eens getuigen van de gemeenschap die ze mochten proeven en smaken in Christus.
In dit boekje heeft de samensteller getracht iets daarvan weer te geven.
244