Pannekoek%207e%20achtal

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Ds. J. Pannekoek: Zevende achttal predikaties
 
Achttal leerredenen, waaronder één biddagpreek, twee preken voor de lijdenstijd en vijf vrije stoffen.
 
1. Het oordeel des Heeren te Pérez-Uza, Biddag: 2 Samuël 6 : 8b
2. Simson, Israëls verlosser te Gaza, Begin lijdenstijd: Richteren 16 : 1a
3. Christus' lijden in Gethsémané, Lijdenstijd: Matthéüs 26 : 36 t/m 38
4. Drie bijzonderheden voor Simson's bruiloft, Richteren 14 : 10
5. Jezus' komst tot Zachéüs, Lukas 19 : 5
6. Jezus en de Samaritaanse vrouw, Johannes 4 : 29
7. Christus en de blindgeborene, Johannes 9 : 25b
8. Paulus' getuigenis omtrent de overste Leidsman der zaligheid, Hebreeën 12 : 2 en 3
244